Licznik odwiedzin

185767
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
78
362
5065


Aktualności

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020:

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN 
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

27.02.2019 r.-05.03.2019 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

06.03.2019 r.-15.03.2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

18.03.2019 r.-20.03.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.03.2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia.

22.03.2019 r.-27.03.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2019 r.

7.

Pisemne wskazanie przez Burmistrza rodzicom dziecka nieprzyjętego, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

do 09.04.2019 r.

Zapisy do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 06.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

.